Fontys Mediatheek Wiki > EndNote en MS Word
Aspecten/acties

EndNote en MS Word
Lees Voor (Voice Narrator, in Dutch)

Uit Fontys Mediatheek Wiki


EndNote Tutorial

 1. Inleiding
 2. Installatie
 3. EndNote Library
 4. Voorkeursinstellingen
 5. Referenties
  1. Handmatig invoeren
  2. Importeren uit Fontys FELIX
  3. Importeren uit Databanken
  4. Downloaden uit Databanken
  5. Sorteren en Doorzoeken
 6. Import Filters
 7. Output Styles
 8. EndNote en MS Word
  1. Cite While You Write
  2. Literatuurlijsten
 9. Connection Files
 10. Documentatie

EndNote en MS Word

EndNote Werkbalk

EndNote referenties kun je op eenvoudige wijze verwerken en bewerken in MS Word. Tijdens het tekstverwerken in Word heb je namelijk direct toegang tot EndNote referenties via de EndNote werkbalk. De werkbalk is zichtbaar zodra je Word opstart. Zo niet, activeer je de werkbalk via Beeld > Werkbalken > EndNote. Meer hierover in het volgende item Cite While You Write.

Bestand:Endnotewerkbalk.jpg

Manuscript Templates

Met EndNote Manuscript Templates is het mogelijk de opmaak van een heel manuscript in MS Word voor te definiëren. Deze Templates vind en open je in EndNote via Tools > Manuscript Templates. Nadat je een Template hebt geselecteerd, opent zich een nieuw MS Word document en kun je via de Manuscript Wizard de nodige gegevens invoeren.

Bij de installatie van EndNote worden Manuscript Templates standaard opgeslagen in de map C:\Program Files\EndNote X1\Templates.
EndNote biedt een actueel, alfabetisch overzicht van Manuscript Templates aan op deze website. De Templates kun je daar apart of als complete set downloaden en toevoegen aan de genoemde map (...\Templates).

<< Output Styles | Cite While You Write >>

Afkomstig van Fontys Mediatheek Wiki. "http://www.fontysmediatheek.nl/wiki/home/EndNote_en_MS_Word"

Wiki Navigatie
Persoonlijk menu
Hulpmiddelen