RSS Mens en Maatschappij

maandag 6 juni, 2011

Psychologie-inzichten toegankelijk

Door Jan van Rossum om 08:41 uur
Trefwoord(en):

Psychologe Pieternel Dijkstra heeft een gemakkelijk leesbaar boekje geschreven dat wetenschappelijke inzichten uit het psychogisch veld vertaalt naar wat bruikbaar is in je leven. Het leest zo vlot weg dat je het gerust er even bij kunt pakken als je tijd voor jezelf neemt. lees verder
Psychologie voor in bed, op het toilet of in… bad. 2011. Pieternel Dijkstra. Rotterdam: BBNC. ISBN 9789045311692, Ä9,95 euro

bron: Psychologie.net 5-6-2011

donderdag 12 mei, 2011

Dossier over leefstijl van jeugd online

Door DanniŽlle Quadakkers om 12:32 uur
Trefwoord(en): ,

Dossier over van online
11 mei 2011
Het nieuwe digitale dossier Leefstijl van het Nederlands Jeugdinstituut laat zien dat alcohol het populairste genotmiddel is onder de jeugd. Het dossier is bedoeld om beroepskrachten die werken met kinderen en jongeren een beeld te geven van de gangbare leefstijl van de jeugd. Minder dan de helft van de kinderen en jongeren beweegt volgens de Nederlandse norm voor gezond bewegen, zo blijkt. Wel ontbijten de meeste kinderen dagelijks.
De informatie in het dossier beperkt zich niet tot gedrag dat direct invloed heeft op de lichamelijke gezondheid, zoals eten, bewegen en middelengebruik. Ook vrijetijdsbesteding en seksueel gedrag komen aan de orde.
Verder blijkt dat een goede relatie met de ouders belangrijk is voor een gezonde leefstijl van een kind. Daarom bevat het dossier ook advies voor gesprekken met ouders.
Meer informatie: NJi-dossier Leefstijl
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Via Nieuwsbrief Jeugd…

woensdag 6 april, 2011

Over het belang van sociale netwerk-les aan kinderen

Cory Doctorow vindt Facebook en andere huidige sociale netwerken geen goed voorbeeld voor jonge mensen. Ze geven hun eigen privacy op voor iets wat op korte termijn fijn is (aandacht), maar op de lange termijn misschien juist wel helemaal niet. lees verder

bron: OnderwijsNieuwsDienst 4-4-2011 / http://www.mijnkindonline.nl 

dinsdag 1 maart, 2011

In de kroeg zitten is goed voor studieresultaten

Door Jan van Rossum om 15:00 uur
Trefwoord(en):

Als je studenten sneller wilt laten studeren, kun je eerstejaars beter het vak sociale vaardigheden geven dan alleen maar te dreigen met hogere collegegelden en leningen. ‘Het hebben van een sociaal netwerk blijkt van grotere invloed op motivatie en succes dan allerlei maatregelen tegen vertraging’, zegt onderwijskundige Lilian Eggens (33). lees verder

bron: Volkskrant.nl / OnderwijsNieuwsDienst 28-2-2011

maandag 21 februari, 2011

De dictatuur zit straks in een server

Door Jan van Rossum om 14:12 uur
Trefwoord(en):

Een mede door Lanier in 1982 ontworpen handschoen voor overbrenging van handbewegingen naar de computer

Jaron Lanier is een computerman van het eerste uur. Hij zag internet opkomen, hij ziet de macht van Wikipedia en WikiLeaks. Maar hij ziet ook de eigenheid van mensen ondersneeuwen, hij ziet ze maar al te vaak versmelten met de sjablonen van bijvoorbeeld Facebook en Hyves.
lees verder

Trouw: De Verdieping 18-2-2011

maandag 14 februari, 2011

Toezicht Nederlandsche Bank

Door Jos Knubben om 11:51 uur
Trefwoord(en): ,

Middels een persbericht wijst De Nederlandsche Bank vandaag op een nieuwe brochure die ze heeft uitgebracht. Het gaat over het toezicht op banken, verzekeraars en persioenfondsen. Gezien de wereldwijde financiŽle crisis die we net achter (?) de rug hebben een heel actueel onderwerp. Eerst hadden we banken die het niet zo goed deden, toen kwamen de persioenfondsen die wat problemen hadden: geen bemoedigende berichten. Zoals De Nederlandsche Bank stelt, had ze al een plan opgesteld voor een krachtiger toezicht: Van analyse naar actie .Het voornemen is om meer thematisch toezicht te houden. Voor 2011 wordt met name gelet op de volgende vier hoofdthema’s: (1) Toezicht op strategie en gedrag, (2) Verankering van nieuwe toezichtraamwerken, (3) Beter risicomanagement en (4) Beter toezicht door betere data.
Al met al een stap in de goede richting.

Filosofieonderwijs in Europa en Noord-Amerika

Door Jos Knubben om 10:17 uur
Trefwoord(en): , ,

Deze week vindt een bijeenkomst plaats over de positie van het filosofie in het onderwijs van Europa en Noord-Amerika. Deze is georganiseerd door de Unesco en vindt plaats in de Aula Magna van de Libera Universitŗ di Lingue e Comunicazione (IULM) in Milan (Italy). De data zijn 14 t/m 16 februari, maar het is te laat om er nu nog naar toe te gaan. Interessant is wel het rapport dat de Unesco voorafgaand heeft gepubliceerd. Net als een eerder rapport Philosophy, a School of Freedom wordt hier een onderscheid gemaakt in het vak filosofie dat gegeven wordt in het primair, het secundair en het hoger onderwijs.

Verder lezen...

maandag 6 december, 2010

Bevolkingskrimp

Door Jos Knubben om 16:25 uur
Trefwoord(en): , ,

Vorige week publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving een rapport over de demografische krimp die Nederland de komende jaren te wachten staat.
In het persbericht staat onder meer de volgende wijze les:

Gemeenten in anticipeerregio’s moeten zo snel mogelijk beginnen met het voorbereiden op krimp. Dit dient in regionaal verband te gebeuren, zodat gemeenten niet met elkaar gaan concurreren om dezelfde bewoners en bedrijven. Dat kan namelijk leiden tot onrendabele investeringen en leegstand. Anticiperen op krimp kan door woningbouwprogramma’s en plannen voor retail en bedrijventerreinen bij te stellen.

 

Verder lezen...

dinsdag 23 november, 2010

Toets geschiedenis

Door Jos Knubben om 11:42 uur
Trefwoord(en): , ,

Volgens staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs moeten PABO studenten op het eind van hun opleiding een toets afleggen over de canon van de Nederlandse geschiedenis.
De makers van de canon juichen dit voornemen toe. Ze zeggen hierover:

“In ons rapport hebben we veel aandacht besteed aan de leraar en hoe we deze opleiden. Het besluit om PABO-studenten te examineren op hun kennis van de canon is hier een logisch uitvloeisel van,” maar geen “afvinklijst”.

De vensters die de canon biedt zijn echter geen onderwerpen die los staan van de context. De term ‘venster’ is hier niet voor niets gekozen: het biedt uitzicht op een wereld. Nadrukkelijk vragen de makers ook aandacht voor een didactische doordenken van de leerstof.

 

 

woensdag 28 april, 2010

Het Achterhuis online

Door Jos Knubben om 11:14 uur
Trefwoord(en): , ,

Sinds 28 april 2010 kunnen bezoekers via Het Achterhuis Online een virtuele rondleiding krijgen in het Achterhuis van Anne Frank.
Dit is het begin van de zogenaamde ‘virtuele vleugel’. Op de site wordt daarover gezegd:

Het Achterhuis Online vormt onderdeel van de Ďvirtuele vleugelí: het toekomstige online aanbod van de Stichting. De virtuele vleugel wordt hťt kennis-, actualiteiten- en onderwijscentrum met betrekking tot Anne Frank, de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging en daaraan gerelateerde actuele themaís. Naast Het Achterhuis Online zal de virtuele vleugel bestaan uit een Collectiebrowser en een Tijdlijn.

Interessant voor wie herinneringen aan een vorig, fysiek bezoek wil opfrissen, of ook als een eerste kennismaking.

 

woensdag 21 april, 2010

Grachtengordel

Door Jos Knubben om 15:37 uur
Trefwoord(en): , ,

In De Volkskrant van zaterdag 17 april las ik afgelopen weekeinde een artikel over stedenbouw in Amsterdam. Met name voor het boek van Jaap Evert Abrahamse werd ik enthousiast. Het is de publieksversie van zijn proefschrift en heeft als titel De grote uitleg van Amsterdam : stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw.
In het artikel staat de volgende zinsnede:

De uitleg in de zeventiende eeuw is wel eens heroÔsch gekenschetst als een geniaal alomvattend masterplan, geÔnspireerd door zeventiende-eeuwse ideeŽn over ‘de ideale stad’. Onzin, oordeelt Abrahamse. Die plannenmakers waren pragmatici die de geldbuidel nimmer uit het oog verloren. Enig praktisch inzicht was toereikend om in te zien dat een rechte kavel handiger is dan een schuine, en dat ‘de corte linie’ en het ‘zoveel mogelijk in de haak brengen’, die in de grote uitleg het principe vormden, tot ‘de minste coste’ leiden.

Nu is de constatering dat bij de stadsuitleg van het 17e-eeuwse Amsterdam niet zonder meer het resultaat van hoogdravende idealen is niet nieuw. Ook de latere hoogleraar Ed Taverne heeft daar in zijn gezaghoudend proefschrift In ‘t land van belofte : in de nieue stadt : ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek al de een punt van gemaakt. Abrahamse heeft een en ander echter grondig en goed gedocumenteerd uitgeplozen.

 

woensdag 7 april, 2010

Maand van de filosofie

Door Jos Knubben om 14:08 uur
Trefwoord(en): ,

Het is weer april en tijd voor ‘de maand van de filosofie’. Het thema is dit jaar ‘vrijheid’. De begeleidende website zegt over dit thema onder meer:

Vrijheid is het meest belangrijke en tegelijkertijd meest betwiste woord van deze tijd. We willen allemaal in vrijheid leven, het leven inrichten naar eigen voorkeuren en wensen, of zonder angst voor vervolging onze mening kunnen geven. Tegelijkertijd bekruipt velen het gevoel dat het wel erg ver is gegaan met die vrijheid. Het kan wel wat minder, nu de vrijheid te leven zoals je wilt vaak betekent dat van anderen niets wordt aangetrokken, of de vrijheid te zeggen wat je denkt uitmondt in schelden en kwetsen.

Op de site vinden we ook het programma van de maand. Filip Buekens gaat op zijn weblog in op het programma te Leuven. Voor het programma te Tilburg zie deze website.

dinsdag 23 maart, 2010

‘We zijn vervreemd geraakt van onszelf’

Door Jan van Rossum om 12:08 uur
Trefwoord(en): ,

We zijn moe, vindt filosoof en schrijver Joke J. Hermsen. Ze ziet het bij ouders op het schoolplein, ze ziet het bij haar vrienden en ze ziet het op straat. Burgers zijn opgejaagd door de klopjacht van de klok, maar ze zijn te murw om het te beseffen.  Hermsen schreef onlangs het boek íStil de tijd, pleidooi voor een langzame toekomstí. (De Arbeiderspers 2009 ISBN 9789029571395). In filosofische essays probeert zij een fundamentele kritiek te geven op de moderne tijdsbeleving.  bron: Trouw De Verdieping 20-3-2010
 
schrijfster Joke Hermsen

Interessant in verband hiermee is ook het boek van Steve Taylor: Tijd maken. (Ankh-Hermes, 2008)

Waarom lijkt het alsof tijd sneller gaat naarmate we ouder worden? Waarom vliegt de tijd als we het naar onze zin hebben en kruipt de tijd voorbij als we ons vervelen? Steve Taylor onderzoekt deze vragen en formuleert vijf basiswetten van psychologische tijd. Het resultaat is een verbazingwekkend inzicht in hoe en waarom onze tijdsperceptie verandert. Op basis van de moderne natuurkunde en puttend uit eigen ervaring stelt Taylor dat ons normale tijdsgevoel een illusie is die ontstaat door onze eigen gedachten.
Hij onderzoekt onder andere de tijdsbeleving als je kind bent, bij drugsgebruik, onder hypnose, tijdens ongelukken en noodsituaties, en het tijdsbesef van inheemse volkeren. Tijd maken laat ons ook heel praktisch zien hoe we goed met ons tijdsbesef kunnen omgaan, en vergroot daarmee de kwaliteit en de lengte van ons leven.

Goed omgaan met je eigen tijdsbesef maakt je bewust van het NU

lees verder

 

 woensdag 10 maart, 2010

Rol docenten bij veilig internetgebruik belangrijk

Door DanniŽlle Quadakkers om 16:19 uur
Trefwoord(en): ,

Rol docenten bij veilig belangrijk

9 maart 2010

Scholen spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en ondersteunen van creatief, kritisch en veilig internetgebruik van kinderen en jongeren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘NL Kids online’. Het rapport geeft een overzicht van de mogelijkheden en risico’s van internetgebruik door kinderen in Europa met Nederland als referentie.
Volgens het SCP is het belangrijk dat docenten zich bewust zijn van hun rol als mediaopvoeder. Vaak denken ze dat ouders deze taken wel voor hun rekening nemen. Een deel van de ouders voelt zich een betrokken mediaopvoeder, maar ze zijn niet altijd in staat de juiste begeleiding te geven omdat ze niet handig genoeg zijn met de computer en het internet.
Op school leren kinderen elkaar hoe ze met nieuwe media moeten omgaan. Daarnaast kunnen scholen aandacht besteden aan media-educatie door in hun lessen gebruik te maken van nieuwe technologieŽn.
Meer informatie: Rapport NL Kids online
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Via Nieuwsbrief Jeugd…

woensdag 3 februari, 2010

Parlementaire stukken

Door Jos Knubben om 15:57 uur
Trefwoord(en): , ,

Sinds eind vorige maand zijn alle Parlementaire stukken van de 20e eeuw beschikbaar op www.statengeneraaldigitaal.nl (tot 1995) en op Parlando (vanaf 1995).
Zie voor nadere informatie deze site en deze vorige weblog.


Pagina 2 van 18  <  1 2 3 4 >  Last »