RSS Pedagogiek

dinsdag 18 februari, 2014

Langdurig pesten heeft langdurig gevolg voor gezondheid

Door Jan van Rossum om 14:14 uur
Trefwoord(en):

Kinderen die langdurig gepest worden, houden daar langdurig gezondheidsklachten aan over. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. En hoe langer kinderen gepest worden, hoe groter en langduriger het negatieve effect van pesten op de gezondheid is.
lees verder
bron: Scientias.nl 17-2-2014

maandag 10 februari, 2014

Tien jaar Facebook

Door Jan van Rossum om 13:40 uur
Trefwoord(en):

Facebook is jarig. Het sociale medium viert zijn tiende feestje en is daarmee een piepjong verschijnsel. Maar wel een verschijnsel waar wetenschappers geen genoeg van kunnen krijgen. In tien jaar tijd is er dan ook al een hoop onderzoek naar gedaan!
lees verder

bron: Scientias.nl 4-2-2014

Lees ook het artikel “Depressief door Facebook: opvoedstress in het digitale tijdperk. in: De groene Amsterdammer 6-2-2014 (nummer aanwezig in de mediatheek)

Alom worden ouders gewaarschuwd voor de desastreuze impact van de digitale activiteiten op de hersenen van de kinderen. Is die zorg terecht? Of hebben die ouders het vooral over zichzelf?

Onderwijs en uitgeverijen in debat over de toekomst van de lesmethode

Door Jan van Rossum om 09:58 uur
Trefwoord(en): ,

Op de conferentie Leermiddelen van de 21e eeuw wisselden de educatieve uitgeverijen en vertegenwoordigers van het onderwijsveld, zoals de PO-Raad, Kennisnet en het ministerie van OCW, met elkaar van gedachten over de toekomst van de huidige lesmethodes, papieren boeken en ICT in het onderwijs.
lees verder

bron: PO-Raad 7-2-2014

Lees in verband hiermee ook: Leerkracht teveel afhankelijk van methoden
bron: Onderwijs Brabant 7-2-2014


dinsdag 4 februari, 2014

Onderwijs zal veranderen door de leerlingen, niet door tablets

Door Jan van Rossum om 15:32 uur
Trefwoord(en):

Ontwikkelingen zoals tablets en smartphones zullen niet meteen voor een revolutie zorgen in het onderwijs, zegt de Gentse pedagoog Pedro De Bruyckere naar aanleiding van de jaarlijkse ‘Week van de klas’.
lees verder

bron: Nieuwsblad.be 3-2-2014

maandag 3 februari, 2014

Congres “Pesten op school”  8 april Amsterdam

Door Jan van Rossum om 14:37 uur
Trefwoord(en):

Pesten is het systematisch uitoefenen van fysieke en psychische mishandeling op iemand die zelf niet in staat is zich te verdedigen. Door scholen te verplichten met een effectieve anti-pestmethode aan de slag te gaan, kunnen we pesten terugdringen. Samen met staatssecretaris Dekker stelde de kinderombudsman een anti-pest-wet op. Tijdens dit congres wordt aandacht besteed aan interventies die kunnen worden ingezet om pesten tegen te gaan. Het gaat daarbij zowel om methodes die zich richten op het individu als op de klas of school in geheel.
Het congres Pesten op school vindt plaats op dinsdag 8 april 2014 van 09.00 uur tot 17.00 uur in Hotel Casa 400 Amsterdam in Amsterdam. programma en inschrijving.

donderdag 30 januari, 2014

Doe mee aan de week van passend onderwijs 24 - 28 maart

Door Jan van Rossum om 14:26 uur
Trefwoord(en):

De week is bedoeld om elkaar te inspireren. Om samen te bespreken wat passend onderwijs precies betekent op school en in de klas. De ene school zal het anders aanpakken dan de andere, en misschien ook al wat verder zijn. Vertel er dan over. Deel je ervaringen. Help elkaar verder op weg. Zet samen de schouders eronder!

Maatwerk voor elke leerling. Kijken naar wat een kind wél kan. En een intensieve samenwerking tussen scholen, ouders, gemeenten en jeugdzorg. Dat is de kern van passend onderwijs, dat op 1 augustus officieel van start gaat.

lees verder

dinsdag 28 januari, 2014

MIjn Kind Online gaat verder met Stichting Kennisnet

Door Jan van Rossum om 12:30 uur
Trefwoord(en):

Mijn Kind Online en Kennisnet bundelen hun krachten. Doel: het versterken en ondersteunen van kinderen, ouders en leraren op het gebied van mediawijsheid.
Op 11 februari organiseert Mijn Kind Online het symposium ‘Kinderen en digitale media’ om bij haar 10-jarig bestaan stil te staan.
lees verder

Onderwijs moet meer aandacht hebben voor begaafde kinderen

Door Jan van Rossum om 12:22 uur
Trefwoord(en):

Begaafde kinderen moeten de volgende generatie innovatoren en leiders worden, maar de exceptioneel intelligente jongeren blijven in het onderwijs vaak onzichtbaar en krijgen ook niet de programma’s, input van leerkrachten en externe motivatie om hun volledig potentieel te kunnen ontplooien. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vanderbilt University, die driehonderd begaafde kinderen gedurende een periode van dertig jaar opvolgden.
lees verder
bron: Express.be 25-1-2014

Lees ook “Advies denktank: ieder kind moet kunnen excelleren” Dat is de strekking van het advies ‘Passend onderwijs boven de streep; over excelleren in het primair onderwijs’ van de denktank excellentiebevordering. bron: PO Raad 24-1-2014 klik hier

maandag 20 januari, 2014

De kracht van oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren

Door Jan van Rossum om 09:20 uur
Trefwoord(en):

De kracht van oplossingsgericht werken
met kinderen en jongeren
Studiedag met Dr Furman
12-03-2014
Met bijdragen van:
Caroline Beumer, Dick J. van Dijk en Tischa Neve

Voor het hele programma, meer info en opgave
zie liketolearn.info

donderdag 16 januari, 2014

Hoogleraar Micha de Winter wint UU Publiprijs 2013

Door Jan van Rossum om 18:47 uur
Trefwoord(en):


Hoogleraar pedagogiek en bekleder van de Langeveld-leerstoel, heeft de UU Publiprijs 2013 gewonnen. Dat werd op 6 januari bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van het college van bestuur. De Winter krijgt de prijs vanwege zijn prominente mediaoptredens en actieve deelname aan het maatschappelijk debat. Het is de tweede keer dat de Universiteit Utrecht de prijs uitreikt.
lees verder

woensdag 15 januari, 2014

Inspiratiedag voor het jonge kind

Door Jan van Rossum om 13:33 uur
Trefwoord(en):

De vierde editie van de Inspiratie Dag voor het Jonge Kind vindt plaats op 5 februari 2014. De inspiratiedag staat in het teken van taal en heeft de titel ‘taal is alles, alles is taal’.
programma en aanmelding

Jij doet het Zelf!

Door Jan van Rossum om 13:27 uur
Trefwoord(en): , ,

Toetsdwang, leren leren, ‘het vak’, eigenaarschap. “We zitten in het oog van de storm.” Leraren en HvA-studenten voor het docentschap gingen in debat over ‘waarom we het doen’, hun ambities, verzuchtingen over reflectie als mode en de zwakte van hun beroepsgroep.
lees verder
bron: ScienceGuide 8-1-2014dinsdag 7 januari, 2014

Teveel lof van ouders kan verkeerd uitpakken

Door Jan van Rossum om 13:30 uur
Trefwoord(en):

Massa’s ouders prijzen hun kinderen de hemel in, met de bedoeling hun zelfvertrouwen te vergroten. Maar op onzekere kinderen hebben overdreven loftuitingen een averechts effect. Hun faalangst groeit erdoor, blijkt uit een artikel dat in het komende nummer van vaktijdschrift Psychological Science verschijnt.
lees verder

bron: Trouw De Verdieping 7-1-2014

lees ook: dit artikel “Het laatste wat kind met weinig zelfvertrouwen nodig heeft, zijn overdreven complimenten”
bron: Scientias.nl

maandag 16 december, 2013

Kinderen leren om niet te oordelen en zeker niet op een cijfer

Door Jan van Rossum om 09:12 uur
Trefwoord(en): ,


Johan van den Beucken – schoolleider in Panningen – stuurt een artikel dat hij vaker tijdens informatieavonden aanhaalt. Het is geen bijdrage van hemzelf – “van wie weet ik eigenlijk ook niet” – maar het artikel zet de waarde van een CITO-toets – en nog sterker, de betekenis van een cijfer – in perspectief.  ’We hopen we dat onze kinderen binnen de mogelijkheden van hun score hun plekje in de maatschappij vinden, dus succesvol worden.  En we hopen ze te leren om niet te oordelen. En zeker niet op cijfers.’
lees verder
bron: hetkind.org 12-12-1013


dinsdag 10 december, 2013

Kenniscongres over ‘stoornissen’op 11 december in Utrecht

Door Jan van Rossum om 14:54 uur
Trefwoord(en):

Eén op de veertien kinderen in Nederland heeft een stoornis. Woensdag 11 december wordt in de Jaarbeurs in Utrecht een Kenniscongres over stoornissen gehouden. Het doel is om de bezoeker in één dag bij te praten over de verscheidenheid aan stoornissen en inzichten hierover. Het plenaire programma staat in het teken van DSM-5, de nieuwste uitgave van het classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Onder meer Bas Levering en Martine Delfos zijn sprekers.
programma en aanmelding

Pagina 3 van 46  <  1 2 3 4 5 >  Last »