RSS Pedagogiek

dinsdag 23 september, 2014

Onderwijsbegroting 2015: doorgeschoten drang naar excellentie

Door Jan van Rossum om 14:05 uur
Trefwoord(en):

Het kabinet focust erg op een kleine groep leerlingen die het toch wel zou halen. We moeten naar de top en streven naar excellentie, terwijl Nederlandse leerkrachten het al zo goed doen in internationale vergelijkingen. Door de over ambitie van het kabinet moeten bijvoorbeeld meer leerkrachten een master gaan halen en moet zittenblijven van jonge kinderen op de basisschool voorkomen worden. CNV Onderwijs is voorstander van professionalisering en het streven naar verbeteringen, maar niet alleen in woorden en symboolmaatregelen, maar met de juiste randvoorwaarden in de klas en in het team.
lees verder

bron: http://www.cvno.nl  16-9-2014

Week tegen pesten en positieve groepsvorming

Door Jan van Rossum om 13:48 uur
Trefwoord(en):

‘Maak pesten bespreekbaar!’ Dat is de belangrijkste boodschap van de organisatoren van de Week tegen Pesten die gehouden wordt van 22 t/m 26 september 2014. Een goede invalshoek! Want het is niet goed om te zwijgen over pesten. Erover praten en opkomen voor gepeste kinderen kan zeker een halt toeroepen aan pesten. En dat is hard nodig, want pesten op school bedreigt kinderen in hun ontwikkeling.
lees verder

bron: Onderwijsnieuwdienst 19-9-2014

woensdag 17 september, 2014

Politiek houdt onderwijs in de tang

Door Jan van Rossum om 09:13 uur
Trefwoord(en):

De politiek heeft haar greep op het onderwijs niet verslapt, maar juist versterkt. Na de mislukking van onderwijsvernieuwingen als de basisvorming, studiehuis en het nieuwe leren, oordeelde de Commissie Dijsselbloem in 2008 dat de overheid moest ophouden met het invoeren van koerswijzigingen op school zonder de effecten te hebben getest. Maar sindsdien is de overheid zich nog intensiever gaan bemoeien met de manier waarop in Nederland onderwijs gegeven wordt.
lees verder

bron: Trouw: De Verdieping 17-9-1014

Orthoconsultnieuws 17 september

Door Jan van Rossum om 08:57 uur
Trefwoord(en):

Veel nieuws in de orthoconsult nieuwsbrief van 17 september: lees hier!

maandag 15 september, 2014

Bert Prinsenprijs 2014 voor aanstormend pedagogisch talent

Door Jan van Rossum om 07:16 uur
Trefwoord(en): ,

Om de kwaliteit van de preventieve zorg voor jeugd blijvend onder de aandacht te brengen is de Bert Prinsenprijs in het leven geroepen. Ben je of ken je een aanstormend pedagogisch talent met een veelbelovend nieuw initiatief in de opvoedingsondersteuning? Meld deze dan aan voor de Bert Prinsenprijs!
lees verder

bron: jgz.captize.nl


woensdag 3 september, 2014

Scholen, kom uit die kramp

Door Jan van Rossum om 13:42 uur
Trefwoord(en):

We zijn zo gewend aan hoe het onderwijs is georganiseerd dat we gestopt zijn erover na te denken. Het kán anders, zegt ondernemer Claire Boonstra, je moet kijken naar hoe je een kind ‘aanzet’.
lees verder

bron: Trouw 3-9-2014

dinsdag 2 september, 2014

Waarom beloningssystemen in de opvoeding niet werken

Door Jan van Rossum om 14:29 uur
Trefwoord(en):

Je kunt stickers plakken en goed gedrag betalen met klinkende munt. Soms heeft dat snel effect. En toch is het een slechte opvoed-methode, vindt Justine Mol.
lees verder
bron: http://www.oudersonline.nl
of kijk op de website van: www.justinemol.nl

maandag 11 augustus, 2014

Scholen ‘gematigd positief’over passend onderwijs

Door Jan van Rossum om 09:52 uur
Trefwoord(en):

Scholen die een jaar eerder zijn begonnen met het zogeheten ‘passend onderwijs’ zijn gematigd positief. De pioniers zijn te spreken over de financiële vrijheid die ze kregen en de snelheid waarmee ze zorgleerlingen kunnen helpen. Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs directeuren, rectoren en andere schoolbestuurders.
lees verder
bron: Volkskrant.nl 16-7-2014

lees ook: Ivo Mijland over DSM-5 en passend onderwijs: Ivo Mijland, auteur van het onlangs verschenen boek ‘Ik ben toch té gek!’ (in bestelling voor de mediatheek) vindt dat we ons moeten richten op wat kinderen kunnen in plaats van wat niet. En niet in disorders denken waar de DSM-5 vol mee staat. Wat de DSM-5 koppelt veel gedrag aan gekte, vindt hij. “We moeten kinderen omarmen in plaats van problematiseren. Op deze manier komen alle kinderen in Passend Onderwijs tot hun recht. Want pas als wij geloven in het kind, gaat hij of zij ook in zichzelf geloven.”
lees verder
bron: othoconsult.nl 11-8-2014

17 - 22 november: Week van Kinderen Veilig

Door Jan van Rossum om 09:12 uur
Trefwoord(en):

In de Week van Kinderen Veilig van 17 tot en met 22 november worden alle krachten gebundeld om kindermishandeling terug te dringen. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert deze week en heeft een aparte website geopend.
Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld krijgt één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling maar ook om emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige zijn van huiselijk geweld en vechtscheidingen. De Week van Kinderen Veilig is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen, met hulp en inzet van iedereen.
lees verder

dinsdag 24 juni, 2014

Congres: ik ben toch te gek 24-11-2014

Door Jan van Rossum om 15:09 uur
Trefwoord(en):

26 november 2014 - Congres Content organiseert samen met kennispartners Combinatie Jeugdzorg en Ortho Consult op woensdag 26 november 2014 het congres ‘Ik ben toch té gek!’ Dit congres laat deelnemers zien, horen en ervaren(!) dat Passend Onderwijs juist een kans is voor kinderen om ‘erbij’ te blijven horen, ook als ze anders zijn dan anderen. 
meer lezen en inschrijven

Onlangs verscheen ook het boek van Ivo Mijland Ik ben toch te gek: een positieve kijk op passend onderwijs.

lees ook: recensie van Berthold Gunster over het boek “Ik ben toch te gek.” Hij is grondlegger van het begrip ‘omdenken’. Met zijn organisatie Ja-­‐maar® geeft hij trainingen, seminars en workshops aan bedrijven en particulieren.

Ortho inside: digitaal op de hoogte

Door Jan van Rossum om 14:59 uur
Trefwoord(en):

Hierbij de link naar de Maandelijkse Nieuwsbrief van Ortho Consult waarop een abonnement genomen kan worden:

Nieuwsbrief Ortho Consult

Ivo Mijland over DSM-5 en Passend Onderwijs

Door Jan van Rossum om 14:27 uur
Trefwoord(en): ,

Ivo Mijland, auteur van het onlangs verschenen boek Ik ben toch té gek! vindt dat we ons moeten richten op wat kinderen wél kunnen in plaats van wat niet. En niet in disorders denken waar de DSM-5 vol mee staat. Want de DSM-5 koppelt veel gedrag aan gekte, vindt hij. “We moeten kinderen die anders zijn omarmen in plaats van problematiseren. Op deze manier komen alle kinderen in Passend onderwijs tot hun recht. Want pas als wij geloven in het kind, gaat hij of zij ook in zichzelf geloven.
lees verder
bron: Ortho Consult Nieuws 24-6-2014


woensdag 11 juni, 2014

6 pestprojecten, wat is het verschil?

Door Jan van Rossum om 10:30 uur
Trefwoord(en):

Ze heten Kanjertraining, Taakspel of PRIMA. Eén van de anti-pestmethodes die staatssecretaris Dekker vandaag voorlopig goedkeurde kan vanaf het schooljaar 2015-2016 ook op de school van uw kinderen worden ingesteld. Maar hoe werken ze en wat is eigenlijk het verschil?
lees verder

bron: Nos.nl 27-5-2014

lees ook: Elke school krijgt een anti-pest coordinator (Volkskrant.nl 27-5-2014)

Generatie Y is niet lui, maar moe van de excellentiedruk

Door Jan van Rossum om 10:18 uur
Trefwoord(en):

Jongeren krijgen constant te horen dat ze moeten excelleren, geen genoegen mogen nemen met zesjes. Ze krijgen het verwijt lui te zijn als ze daar voor passen. Maar dat is onterecht, want ze maken andere keuzes dan hun ouders. Niet meer voor rijker, meer en groter.

“Ons ogenschijnlijke gebrek aan keuze’s komt niet door een afwezigheid van interesse, lef of motivatie, maar door een angst niet aan de verwachtingen die ons ingeprent zijn te kunnen voldoen”

lees verder

bron: Trouw De Verdieping 11-6-2014

Toekomst bestendig onderwijs niet gebaat bij haast

Door Jan van Rossum om 10:00 uur
Trefwoord(en):

Jongeren hebben niet alleen 21e-eeuwse vaardigheden nodig, maar ook een houding die al terug te vinden is in de eerste eeuw. Het onderwijs vraagt om ”slow education”, stellen Steef de Bruijn, Dick van Meeuwen en Piet Murre.
lees verder

bron: Reformatorisch Dagblad (R.D.nl) 11-6-2014

Pagina 1 van 47  1 2 3 >  Last »