RSS Leraar Algemene Vakken

woensdag 8 oktober, 2014

Conferentie passend onderwijs en (hoog)begaafdheid 12 november

Door Jan van Rossum om 12:51 uur
Trefwoord(en):

Op 11 en 12 november organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in opdracht van het Ministerie van OCW de conferentie ‘Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid’.
lees verder

dinsdag 23 september, 2014

Onderwijsbegroting 2015: doorgeschoten drang naar excellentie

Door Jan van Rossum om 14:05 uur
Trefwoord(en):

Het kabinet focust erg op een kleine groep leerlingen die het toch wel zou halen. We moeten naar de top en streven naar excellentie, terwijl Nederlandse leerkrachten het al zo goed doen in internationale vergelijkingen. Door de over ambitie van het kabinet moeten bijvoorbeeld meer leerkrachten een master gaan halen en moet zittenblijven van jonge kinderen op de basisschool voorkomen worden. CNV Onderwijs is voorstander van professionalisering en het streven naar verbeteringen, maar niet alleen in woorden en symboolmaatregelen, maar met de juiste randvoorwaarden in de klas en in het team.
lees verder

bron: http://www.cvno.nl  16-9-2014

woensdag 17 september, 2014

Politiek houdt onderwijs in de tang

Door Jan van Rossum om 09:13 uur
Trefwoord(en):

De politiek heeft haar greep op het onderwijs niet verslapt, maar juist versterkt. Na de mislukking van onderwijsvernieuwingen als de basisvorming, studiehuis en het nieuwe leren, oordeelde de Commissie Dijsselbloem in 2008 dat de overheid moest ophouden met het invoeren van koerswijzigingen op school zonder de effecten te hebben getest. Maar sindsdien is de overheid zich nog intensiever gaan bemoeien met de manier waarop in Nederland onderwijs gegeven wordt.
lees verder

bron: Trouw: De Verdieping 17-9-1014

woensdag 11 juni, 2014

Toekomst bestendig onderwijs niet gebaat bij haast

Door Jan van Rossum om 10:00 uur
Trefwoord(en):

Jongeren hebben niet alleen 21e-eeuwse vaardigheden nodig, maar ook een houding die al terug te vinden is in de eerste eeuw. Het onderwijs vraagt om ”slow education”, stellen Steef de Bruijn, Dick van Meeuwen en Piet Murre.
lees verder

bron: Reformatorisch Dagblad (R.D.nl) 11-6-2014

dinsdag 15 april, 2014

Waarom verlaten leraren het onderwijs?

Door Jan van Rossum om 13:07 uur
Trefwoord(en):

Het leraarschap heeft niet zulke beste papieren: de helft van de jonge leerkrachten geeft in een onderzoek aan weleens aan stoppen te denken. Het werk valt hen te zwaar. Veel jonger leerkrachten vinden dat ze een eenzame baan hebben: ze staan alleen in de klas voor enkele tientallen leerlingen die meer of minder leergierig zijn en meer of minder de rust verstoren.
lees verder

bron: Friesch Dagblad 15-4-2014

dinsdag 8 april, 2014

Excellerende studenten? Ja, maar vooral in desinteresse

Door Jan van Rossum om 13:16 uur
Trefwoord(en):

Theorie en praktijk liggen soms wel een eind uit elkaar als het om excellentie in het onderwijs gaat, constateren Bianca van der Zeeuw en Maaike Thiecke.
Goed is niet meer genoeg. Onderwijs in Nederland moet tegenwoordig ‘excellent’ zijn. Om niet meer voor onze buurlanden onder te doen. Om interessant te blijven als kennisnatie en wereldwijd afgestudeerden af te blijven leveren. lees verder
bron: Trouw De Verdieping 8-4-2014

Bewindslieden niet verrrast door klachten jonge leraren

Door Jan van Rossum om 12:32 uur
Trefwoord(en):

De roep om betere begeleiding van jonge leerkrachten heeft de bewindslieden op het ministerie van Onderwijs niet verrast. “We weten al langer dat een groot deel van de beginnende leraren het onderwijs de rug toekeert omdat ze zich in het diepe gegooid voelen”, schrijven minister Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (VVD) zaterdag in een reactie op een artikel in het AD. (Helft jonge docenten dreigt op te stappen)
en lees ook: enquete
lees verder: 46 % jonge docenten overweegt te stoppen (Trouw De Verdieping 5-4-2014)

bron: NRC.nl 5-4-2014

dinsdag 1 april, 2014

Probleemleerlingen: aandacht werkt beter dan strafwerk

Door Jan van Rossum om 17:54 uur
Trefwoord(en):

Leraren zijn vaak niet goed genoeg opgeleid om probleemleerlingen te helpen. Lastig, zeker nu komend schooljaar meer ‘zorgleerlingen’ in het reguliere onderwijs komen. Tijd voor bijscholing.
lees verder
bron: Trouw De Verdieping 1-4-2014

dinsdag 25 maart, 2014

Kennisportal Onderwijs gelanceerd

Door Jan van Rossum om 14:57 uur
Trefwoord(en):

Dinsdagmiddag 11 maart is de NRO Kennisportal Onderwijs gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de Kennismarkt OCW waar ook het officiële startschot voor het NRO klonk.
De Kennisportal Onderwijs is een webtoepassing waarmee diverse Nederlandstalige databases en websites via één ingang ontsloten worden. Op moment van lancering zijn er 17 databases en websites bij aangesloten. Alle presenteren ze betrouwbare informatie voor de onderwijspraktijk.

inloggen

woensdag 15 januari, 2014

Jij doet het Zelf!

Door Jan van Rossum om 13:27 uur
Trefwoord(en): , ,

Toetsdwang, leren leren, ‘het vak’, eigenaarschap. “We zitten in het oog van de storm.” Leraren en HvA-studenten voor het docentschap gingen in debat over ‘waarom we het doen’, hun ambities, verzuchtingen over reflectie als mode en de zwakte van hun beroepsgroep.
lees verder
bron: ScienceGuide 8-1-2014dinsdag 24 september, 2013

Larares uit Middelrode overdonderd door massale bijval op FB na noodkreed over onderwijs

Door Jan van Rossum om 13:57 uur
Trefwoord(en):

Het begon voor docente Linda van der Steen uit Middelrode als een relaas op Facebook om stoom af te blazen na een hectische dag. Maar wel één met een hele serieuze ondertoon: “Ik maak me ernstige zorgen over de toestand van het onderwijs. Over de leerkrachten en de kinderen. De basis wordt hier namelijk gelegd.”
lees verder

“Ja, we hebben veel vakantie. Broodnodig. Dan worden we vaak ziek. Maar helaas ook steeds vaker buiten hun vakanties. Omdat het werk nooit af is. Commissies, oudergesprekken, lessen maken, voorbereiden, nakijken, mailen, vergaderingen, scholing, cluster 1, 2, 3, of 4 leerlingen, sommigen passen op tijdens het overblijven, continurooster.”

lees ook: Docente ontketent landelijke opstand
bron: Nieuws.nl 24-9-2013
bron: Omroep Brabant 19-9-2013

dinsdag 17 september, 2013

Geen zin in het nieuwe schooljaar

Door Jan van Rossum om 13:18 uur
Trefwoord(en):

Na de zomervakantie weer met een fris gemoed aan de slag? Dat geldt niet voor iedereen. Het was al bekend dat de motivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs gaandeweg afneemt. Uit onderzoek van onderwijskundige Lisette Hornstra blijkt nu bovendien dat de inzet van jongens en achterstandsleerlingen al op de basisschool daalt.
lees verder

bron: Kennislink.nl 16-9-2013

woensdag 11 september, 2013

De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag

Door Jan van Rossum om 10:12 uur
Trefwoord(en):

De persoonlijkheid van de leraar is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. De leraar in opleiding moet daarom leren zich bewust te worden van het subjectieve karakter van zijn beroepsuitoefening - ondanks alle protocollen en gestandaardiseerde kwaliteitsmetingen.
lees verder

bron: Trouw.nl De Verdieping 11-9-2013

lees ook: Docenten verliezen onnodig veel tijd N.a.v. het verschijnen van het boek “Nooit meer nablijven” van Marleen Holtkamp
bron: Nuzakelijk 11-9-1013

dinsdag 11 juni, 2013

Zelfbewust leraar geeft betekenis aan onderwijs

Door Jan van Rossum om 10:38 uur
Trefwoord(en):

Goed onderwijs vraagt om leraren die niet slaafs de regels volgen maar ook (zelf)bewust rekening houden met subjectieve factoren – inclusief hun eigen morele opvattingen. Dat stelt Cok Bakker, hoogleraar Didactiek van levensbeschouwelijke vorming aan de Universiteit Utrecht en lector Normatieve professionalisering aan Hogeschool Utrecht.
lees verder
bron: Onderwijs Totaal 6-6-2013

lees ook: Enquete: leraren willen gewoon lesgeven
bron: Trouw: De Verdieping 11-6-2013

dinsdag 16 april, 2013

Hoe gevaarlijk is de digitale school?

Door Jan van Rossum om 10:46 uur
Trefwoord(en): ,

Geen potlood en een schriftje, maar een iPad. Geen vaste leerkracht meer, geen vast klaslokaal en geen vaste schoolvakanties. In augustus van dit jaar moet het op tien basisscholen in Nederland werkelijkheid worden. Is het de toekomst of kweken we hier zombies die hun hele leven doorbrengen gebogen over hun tablet of smartphone?
lees verder

bron: hpdetijd.nl 11-4-2013

lees ivm hiermee ook: Ipad is een revolutie in het onderwijs


Pagina 1 van 6  1 2 3 >  Last »