RSS Leraar Basisonderwijs

maandag 10 februari, 2014

Kleuterinspiratiedag 29 maart

Door Jan van Rossum om 10:12 uur
Trefwoord(en):

Op zaterdag 29 maart 2014 organiseert Kleuteruniversiteit met trots de Kleuterleerkrachten inspiratiedag. Een dag vóór leerkrachten dóór leerkrachten.
lees verder

Onderwijs en uitgeverijen in debat over de toekomst van de lesmethode

Door Jan van Rossum om 09:58 uur
Trefwoord(en): ,

Op de conferentie Leermiddelen van de 21e eeuw wisselden de educatieve uitgeverijen en vertegenwoordigers van het onderwijsveld, zoals de PO-Raad, Kennisnet en het ministerie van OCW, met elkaar van gedachten over de toekomst van de huidige lesmethodes, papieren boeken en ICT in het onderwijs.
lees verder

bron: PO-Raad 7-2-2014

Lees in verband hiermee ook: Leerkracht teveel afhankelijk van methoden
bron: Onderwijs Brabant 7-2-2014


dinsdag 4 februari, 2014

Onderwijs zal veranderen door de leerlingen, niet door tablets

Door Jan van Rossum om 15:32 uur
Trefwoord(en):

Ontwikkelingen zoals tablets en smartphones zullen niet meteen voor een revolutie zorgen in het onderwijs, zegt de Gentse pedagoog Pedro De Bruyckere naar aanleiding van de jaarlijkse ‘Week van de klas’.
lees verder

bron: Nieuwsblad.be 3-2-2014

maandag 3 februari, 2014

Congres “Pesten op school”  8 april Amsterdam

Door Jan van Rossum om 14:37 uur
Trefwoord(en):

Pesten is het systematisch uitoefenen van fysieke en psychische mishandeling op iemand die zelf niet in staat is zich te verdedigen. Door scholen te verplichten met een effectieve anti-pestmethode aan de slag te gaan, kunnen we pesten terugdringen. Samen met staatssecretaris Dekker stelde de kinderombudsman een anti-pest-wet op. Tijdens dit congres wordt aandacht besteed aan interventies die kunnen worden ingezet om pesten tegen te gaan. Het gaat daarbij zowel om methodes die zich richten op het individu als op de klas of school in geheel.
Het congres Pesten op school vindt plaats op dinsdag 8 april 2014 van 09.00 uur tot 17.00 uur in Hotel Casa 400 Amsterdam in Amsterdam. programma en inschrijving.

donderdag 30 januari, 2014

Doe mee aan de week van passend onderwijs 24 - 28 maart

Door Jan van Rossum om 14:26 uur
Trefwoord(en):

De week is bedoeld om elkaar te inspireren. Om samen te bespreken wat passend onderwijs precies betekent op school en in de klas. De ene school zal het anders aanpakken dan de andere, en misschien ook al wat verder zijn. Vertel er dan over. Deel je ervaringen. Help elkaar verder op weg. Zet samen de schouders eronder!

Maatwerk voor elke leerling. Kijken naar wat een kind wél kan. En een intensieve samenwerking tussen scholen, ouders, gemeenten en jeugdzorg. Dat is de kern van passend onderwijs, dat op 1 augustus officieel van start gaat.

lees verder

dinsdag 28 januari, 2014

MIjn Kind Online gaat verder met Stichting Kennisnet

Door Jan van Rossum om 12:30 uur
Trefwoord(en):

Mijn Kind Online en Kennisnet bundelen hun krachten. Doel: het versterken en ondersteunen van kinderen, ouders en leraren op het gebied van mediawijsheid.
Op 11 februari organiseert Mijn Kind Online het symposium ‘Kinderen en digitale media’ om bij haar 10-jarig bestaan stil te staan.
lees verder

Onderwijs moet meer aandacht hebben voor begaafde kinderen

Door Jan van Rossum om 12:22 uur
Trefwoord(en):

Begaafde kinderen moeten de volgende generatie innovatoren en leiders worden, maar de exceptioneel intelligente jongeren blijven in het onderwijs vaak onzichtbaar en krijgen ook niet de programma’s, input van leerkrachten en externe motivatie om hun volledig potentieel te kunnen ontplooien. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vanderbilt University, die driehonderd begaafde kinderen gedurende een periode van dertig jaar opvolgden.
lees verder
bron: Express.be 25-1-2014

Lees ook “Advies denktank: ieder kind moet kunnen excelleren” Dat is de strekking van het advies ‘Passend onderwijs boven de streep; over excelleren in het primair onderwijs’ van de denktank excellentiebevordering. bron: PO Raad 24-1-2014 klik hier

Don’t worry, be (Whats) happy

Door Jan van Rossum om 12:17 uur
Trefwoord(en):

Kinderen die ruzie maken via Whatsapp, welke leerkracht heeft er geen last van? De les WhatsHappy maakt de problemen met chatten bespreekbaar en daagt leerlingen uit afspraken te maken over hoe ze fatsoenlijk met elkaar omgaan. De afspraken zetten ze in een poster, die kan worden ophangen aan de muur of op het prikbord.
lees verder

bron: Kennisnet.nl 27-1-2014

maandag 20 januari, 2014

Kleutertoets nu echt in de prullebak

Door Jan van Rossum om 13:49 uur
Trefwoord(en):

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer nogmaals laten weten dat de landelijk genormeerde kleutertoets verleden tijd is.
lees verder

lees ook: “Kleutertoets mag, gestructureerd observeren moet” klik hier
bron: PO Raad 28-1-2014

bron: VOS/ABB 16-1-2014

De kracht van oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren

Door Jan van Rossum om 09:20 uur
Trefwoord(en):

De kracht van oplossingsgericht werken
met kinderen en jongeren
Studiedag met Dr Furman
12-03-2014
Met bijdragen van:
Caroline Beumer, Dick J. van Dijk en Tischa Neve

Voor het hele programma, meer info en opgave
zie liketolearn.info

woensdag 15 januari, 2014

Inspiratiedag voor het jonge kind

Door Jan van Rossum om 13:33 uur
Trefwoord(en):

De vierde editie van de Inspiratie Dag voor het Jonge Kind vindt plaats op 5 februari 2014. De inspiratiedag staat in het teken van taal en heeft de titel ‘taal is alles, alles is taal’.
programma en aanmelding

Jij doet het Zelf!

Door Jan van Rossum om 13:27 uur
Trefwoord(en): , ,

Toetsdwang, leren leren, ‘het vak’, eigenaarschap. “We zitten in het oog van de storm.” Leraren en HvA-studenten voor het docentschap gingen in debat over ‘waarom we het doen’, hun ambities, verzuchtingen over reflectie als mode en de zwakte van hun beroepsgroep.
lees verder
bron: ScienceGuide 8-1-2014donderdag 9 januari, 2014

tweetalige school: pros & cons

Wereldwijze kinderen, op termijn beter personeel en een sterkere concurrentiepositie: de voordelen van tweetalig basisonderwijs, aldus staatssecretaris Dekker. Deskundigen steunen zijn visie, maar plaatsen ook kanttekeningen.
lees verder
bron: NOS 8-1-2014
lees ook het artikel uit Trouw van 9 januari “Niveau brugklas nog groter door tweetalige basischool”.


dinsdag 7 januari, 2014

Centrale eindtoets primair onderwijs

Door Jan van Rossum om 14:11 uur
Trefwoord(en):

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs om een eindtoets af te nemen. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor deze toets, die in samenwerking met Cito wordt gemaakt. De centrale eindtoets zal in april 2015 voor het eerst worden afgenomen.
lees verder

bron: College voor examens 30-12-2013

Afrekencultuur leidt niet tot ‘geweldig onderwijs’

Door Jan van Rossum om 13:35 uur
Trefwoord(en):

Veel kinderen op basisscholen vallen nu al buiten de boot. Dat kan nog erger worden, waarschuwt Tineke Bruin namens een actiegroep van schooldirecteuren.
Al een aantal jaren maakt toetsing een enorme opmars. Toetsen, vooral Cito-toetsen, bepalen tegenwoordig het onderwijs. In het basisonderwijs is de Cito-eindtoets ijkpunt geworden voor de inspectie. Dit is ons inziens onterecht en onrechtvaardig. Scholen die te laag op de eindtoetsen scoren, worden afgerekend door de inspectie en vervolgens door de media en de rest van Nederland. De invloed op de resultaten is voor veel scholen echter gering. Bovendien leidt deze afrekencultuur tot ongewenste effecten.
lees verder

Lees ook: actiegroep onderwijs ‘Schaf de Citotoets af’
bron: Trouw De Verdieping 7-1-2014

en: Toetscultuur verdringt vraag: waartoe leiden wij op? (Lector Monique Leygraaf, Hogeschool iPabo)

bron: ANP Pers Support 2-1-2014

Pagina 3 van 28  <  1 2 3 4 5 >  Last »