RSS Leraar Basisonderwijs

woensdag 11 juni, 2014

Pesten is natuurlijke gedrag en niet alleen voor mensen

Door Jan van Rossum om 09:53 uur
Trefwoord(en):

Sarren, treiteren en iemand buitensluiten is niet alleen aan mensen voorbehouden. Ook bij andere primaten komt pestgedrag voor. Evolutionair psycholoog Mark van Vugt over de psychologie van het pesten.
lees verder

bron: Volkskrant.nl 11-6-2014

Kleuters leren meer van spel dan van school

Door Jan van Rossum om 09:44 uur
Trefwoord(en):

Empathie is even belangrijk voor economische groei als intelligentie. Hoogleraar Sieneke Goorhuis pleit er daarom voor om kinderen niet te jong naar school te sturen.

“De vroeg opgedane ervaringen met relaties en emoties, die ons empathisch vermogen doen ontwikkelen, zijn allesbepalend voor ons later functioneren”

lees verder

bron: Trouw De Verdieping 11-6-2014

Mediawijs met Kidsweek in de klas

Door Jan van Rossum om 09:38 uur
Trefwoord(en):

Mediawijs met Kidsweek in de Klas is dé actuele en digitale methode voor mediawijsheid in het basisonderwijs. Het bestaat uit een lesprogramma dat bestaat uit 10 lessen die zijn gekoppeld aan de 10 competenties die Mediawijzer.net heeft ontwikkeld. Iedere maand komt een ander aspect van mediawijsheid aan bod.
lees verder

dinsdag 27 mei, 2014

De deeltijdjuf is slecht voor het onderwijs

Door Jan van Rossum om 15:07 uur
Trefwoord(en):

Scholen moeten korte metten maken met de deeltijdjuf. Die geeft niet alleen minder goed onderwijs, ze haalt ook de status van het lerarenvak onderuit. “Als vrouwen niet meer dan drie dagen willen werken, betekent dit vaak dat zij het primaat leggen bij de zorg thuis, in plaats van bij hun beroep als leraar en de continue professionalisering die daarbij hoort”, zegt hoogleraar onderwijsbestuur Edith Hooge van de universiteit van Tilburg.
lees verder
bron: Trouw: De Verdieping 27-5-2014

maandag 26 mei, 2014

Inspectiebezoek op een basisschool: kritisch en bemoedigend

Door Jan van Rossum om 12:37 uur
Trefwoord(en):

Hoe gaat het in zijn werk als een school beoordeeld wordt? Een dagje meelopen met de onderwijsinspectie. Inspecteur Mieke van Schijndel bracht in het voorjaar van 2014 het onderwijs op basisschool Armhoefse Akker in Tilburg in kaart.
lees verder
bron: Onderwijsbrabant.nl 21-5-2014

Start met lessen veiligheidskunde op de basischool

Door Jan van Rossum om 12:32 uur
Trefwoord(en):

Als je kinderen al vroeg leert omgaan met risico’s en onzekerheden, heb je daar als maatschappij later enorm veel baat bij. Dat zegt prof. Genserik Reniers in zijn intreerede als hoogleraar Safety of Hazardous Materials aan de TU Delft op woensdag 21 mei.
lees verder
bron: TU Delft 20-5-2014

Nieuwe landelijke regels schoolartsen tegen pesten

Door Jan van Rossum om 12:18 uur
Trefwoord(en):

Word je gepest? Jeugdartsen zijn voortaan verplicht die vraag te stellen in hun gesprekken met kinderen. Dat staat in een nieuwe richtlijn, opgesteld voor medewerkers in de jeugdgezondheidszorg, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, en doktersassistenten. Het is voor het eerst dat er landelijke regels zijn opgesteld rondom pesten.

lees verder
bron: RTL-Nieuws 24-5-2014

Lees ook: Elke school krijgt een anti-pest coördinator
bron: Volkskrant.nl 27-5-2014

en: Waarom de anti-pestprogramma’s volgens Dekker nu wel werken
bron: Trouw De Verdieping 28-5-2014

Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school

Door Jan van Rossum om 12:13 uur
Trefwoord(en):

Kwink is een splinternieuwe, online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink op school biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Onder andere vanuit de principes van PBS (Positive Behaviour Support).
lees verder
bron: EducationAd 26-5-2014

lees ook dit persbericht 26-5-2014

woensdag 21 mei, 2014

Onderwijs in de 21e eeuw: Birdy Case

Door Jan van Rossum om 10:29 uur
Trefwoord(en): ,

Het onderwijs dient zich te blijven ontwikkelen om een antwoord te kunnen bieden op de veranderende leeromgeving. Het afgelopen jaar kregen enkele basisscholen een sociale ELO op proef om te onderzoeken of dit (passend) onderwijs in de 21e eeuw ondersteunt. De ervaringen en opbrengsten zijn samengebracht in een case. Lees of deze moderne wijze van onderwijs past bij de aanpak uw school.
lees verder
bron: OnderwijsNieuwsDienst 15-5-2014

dinsdag 20 mei, 2014

Strengere toelatingseisen voor Pabo

Door Jan van Rossum om 14:21 uur
Trefwoord(en):

Vanaf studiejaar 2015-2016 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken. Dat schrijft minister Jet Bussemaker van OCW aan de besturen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de hogescholen.
bron: VOSS/ABB 15-5-2014
lees verder

Kerntitels Kinderboekenweek 2014

Door Jan van Rossum om 14:14 uur
Trefwoord(en):

De kerntitels voor de 60ste Kinderboekenweek (1-12 oktober 2014) zijn bekend. Het thema is Lang zal je lezen! en het motto is Feest!
bron: Leesplein.nl
lees verder

Minder segregatie scholen, maar winst fragiel

Door Jan van Rossum om 14:10 uur
Trefwoord(en):

De segregatie in het basisonderwijs is geheel tegen de tendens en verwachtingen in de laatste jaren licht gedaald. Volgens Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, is die winst vooral te danken aan pilots in twaalf grote steden. “Daaruit blijkt dat er met gericht beleid een wereld te winnen is.”
bron: Trouw de Verdieping 20-5-2014
lees verder

Schoolmeester leidt bezig aan comeback

Door Jan van Rossum om 14:04 uur
Trefwoord(en):


Het aantal meesters op de basisschool is de laatste jaren afgenomen, maar pabo’s lijken er nu langzaam in te slagen meer mannelijke studenten te werven. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, schrijft de Volkskrant.
bron: Trouw De Verdieping, 20-5-2014
lees verder

Nieuwe basisschool leidt op tot geluk

Door Jan van Rossum om 14:00 uur
Trefwoord(en):

Als de minister van onderwijs ermee akkoord gaat, komt er waarschijnlijk een nieuw type in basisschool Amstelveen, dat zichzelf ‘School of Understanding’ noemt. De initiatiefnemers zeggen dat de leerlingen wordt geleerd productief te zijn, een bijdrage te leveren aan de samenleving en gelukkig te wezen (want gelukkige mensen zijn het productiefst). Aan de gemeenteraad is door B&W voorgesteld de nieuwe school op het gemeentelijke scholenplan te zetten, wat inhoudt dat Amstelveen in de toekomst voor huisvesting moet zorgen.
bron: Amstelveen.blog.nl 19-5-2014
lees verder

woensdag 7 mei, 2014

themanummer De groene Amsterdammer “Hoe goed is ons onderwijs nog?”

Door Jan van Rossum om 11:57 uur
Trefwoord(en):

Het themanummer van de Groene Amsterdammer “Hoe goed is ons onderwijs nog?” van 24 april 2014 bevat de volgende artikelen:

. Oorlog om talent (Hoe landen en onderwijsinstellingen in de greep kwamen van een waanidee)
. De scheve toren van Pisa (De onderwijsranglijsten moeten we niet klakkeloos geloven, ze tonen een fractie van de werkelijkheid)
. Een school van stand ( Het Haganum krijgt kleur, want langzaam maar zeker gaan ook allochtone leerlingen naar het gymnasium)
. De indiase les ( De jonge bevolking moet straks massaal aan de universiteit kunnen gaan studeren)
. Trainen voor de toets (De Cito-toets houdt ouders en scholen in de greep))
. De finse les (Door in minder lestijd betere resultaten te boeken kwam Finland aan de top van de internationale ranglijsten)
. Slimme meiden 25 jaar later (13 vrouwelijke jaarclubgenoten werden elkaars steun en toeverlaat op de TU Delft)
. Excelleren op de basischool (De gelijkheidsdeken die volgens staatssecretaris Dekker het onderwijs benauwt, hebben scholen allang afgeworpen)
. De excellente leraar (Als er geen slimme docenten bij komen, dan laten we slimme leerlingen in de kou staan)
. De duitse les (Later splitsen naar onderwijsniveau is gunstig voor alle leerlingen, blijkt op een onorthodoxe Gesamtschule)
. Excellent in een achterstandswijk (Basisschool Het Mozaïek haalt het beste uit de kinderen)
. Een mislukte onderwijsverbetering (Hoe de ‘stille revolutie van Asscher’ aan ferme jongenstaal ten onder ging. ‘Leerkrachten werden gekleineerd’.)
. Ouders schieten in de stress (Wat te doen als in groep 7 het woord vmbo valt?)
. De opmars van de vrije school in China (Voor een groeiend aan chinezen vormt het antroposofisch onderwijs een alternatief voor mechanisch stampwerk)
. Tijd voor een nieuwe schoolstrijd (We kunnen de neerwaarse spiraal stoppen door meer ruimte te geven aan private financiering)
. De klas thuis ( Les geven? Dat kunnen we thuis beter, denken steeds meer ouders. Staatssecretaris Dekker wil er een stokje voor steken)
. Tweetalig opleiden (Aardrijkskunde en geschiedenis in het engels geven; veel ouders vinden dat een goed idee)
. De engelse les ( Het staatsonderwijs in GB verkeert in crisis)
. Een nieuwe school (Het nieuwe Hyperio Lyseum wil een school zijn voor leergierige kinderen)
. De amerikaanse les (Studenten steken zich minder gemakkelijk in torenhoge schulden. Online colleges moeten goedkope oplossingen bieden)
. Bildung als ideaal (Waarom eenzijdig klaarstomen voor de arbeidsmarkt niet werkt)
. Minder hippe onzing, graag (Iets meer algemene vorming zou zo gek nog niet zijn)
. Vrijheid en mogelijkheden (Voor Azië hoeven we niet bang te zijn, wel voor onze eigen domheid)
. Angst voor domheid (Er kunnen ook te veel mensen aar de universiteit gaan)
. De dappere film-leraar (In werkelijkheid hebben leraren niet één klas onbegrepen tieners, maar een stuk of vier, vijf)

Pagina 3 van 32  <  1 2 3 4 5 >  Last »