maandag 5 november, 2012

European Case Law Identifier (ECLI) vervangt Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN)

Door Dimphy de Hoogh om 10:02 uur
Trefwoord(en):

De Rechtspraak gaat uitspraken voortaan nummeren volgens European Case Law Identifier (ECLI).
Groot voordeel van ECLI ten opzichte van het huidige Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN) is dat deze nummering Europa-breed wordt gebruikt.
Daardoor zijn buitenlandse uitspraken beter te vinden en zijn uitspraken van de Europese hoven makkelijker te citeren.
Alles is er op gericht om voor eind van het jaar ECLI’s uit te gaan geven en de hernummering van LJN uitspraken te realiseren.
Bestaande LJN’s blijven na hernummering herkenbaar. Zo zal de ECLI van LJN:BR5216 (een arrest van de Hoge Raad uit 2011) luiden: ECLI:NL:HR:2011:BR5216.

Bron: Rechtspraak.nl

Recht • • Attendeer
dinsdag 2 oktober, 2012

Start landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik

Door Dimphy de Hoogh om 13:11 uur
Trefwoord(en):

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen terecht
bij de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik, via 0900-9999 001 en hulplijnseksueelmisbruik.nl

De hulplijn is er voor slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en het heden.
Ook getuigen van seksueel misbruik en mensen die een slachtoffer willen helpen, kunnen bij de hulplijn hun verhaal kwijt.
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS), minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (beiden VenJ) maken de nieuwe hulplijn mogelijk.

Recht • • Attendeer
maandag 17 september, 2012

Weblog Ivoren Toga

Door Dimphy de Hoogh om 15:51 uur
Trefwoord(en):

Deze blog probeert te voorzien in een lacune.
In korte bondige stukken van niet meer dan 1000 woorden proberen vier juristen uit de praktijk kritisch te kijken naar de ontwikkeling van het recht en de organisatie daarvan.
Hun kritiek probeert niet te sterven in vrijblijvendheid, maar proberen verschillende kanten te laten zien aan een probleem.
In het recht is namelijk veel pleitbaar, maar niet altijd overtuigend. Daarom moet er iets te kiezen zijn, het liefst tussen haalbare varianten,
want voor alleen een principe kun je nog geen gevulde koek kopen.
Elke auteur zal vanuit eigen invalshoek, voor eigen rekening, een actueel thema in de rechterlijke macht bespreken.

Auteurs
Mr. W.F. (Willem) Korthals Altes, vice-president rechtbank Amsterdam
Prof. dr. M. (Rinus) Otte, hoogleraar rechtspleging RUG en vice-president Gerechtshof Arnhem
Drs. mr. R. (Rick) Robroek, stafjurist Gerechtshof Arnhem, wetenschappelijk medewerker vakgroep Strafrecht RUG en rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht
Dr. D. (Dato) Steenhuis, tot enkele jaren geleden Procureur-Generaal en lid van het College van Procureurs-Generaal Openbaar Ministerie

Recht • • Attendeer
vrijdag 14 september, 2012

Justis lanceert eigen website

Door Dimphy de Hoogh om 09:54 uur
Trefwoord(en):

Informatie over de verklaring omtrent gedrag, het aanvragen van naamswijziging, bibob en andere producten van screeningsautoriteit Justis is
vanaf 10 september te vinden op de nieuwe website Justis.nl

Justis is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie en voert namens de minister en staatssecretaris verschillende wetten uit op het gebied van screening en integriteit.
Met meer dan vijftien producten bedient Justis uiteenlopende groepen in de samenleving: van burgers tot ondernemers, van advocaten tot notarissen.
Om die groepen zo goed mogelijk van dienst te zijn, is de informatie over de verschillende producten op de nieuwe website overzichtelijk bij elkaar geplaatst.

Recht • • Attendeer
vrijdag 24 augustus, 2012

Topadvocaten in tv-show ‘Pro Deo’

Door Dimphy de Hoogh om 13:09 uur
Trefwoord(en):

Strafrechtadvocaten Oscar Hammerstein, Jan-Hein Kuipers, Cees Korvinus en Mariëlle van Essen
doen mee aan de nieuwe tv-show ‘Pro Deo’ die vanaf eind oktober zal worden uitgezonden op RTL 4.
‘Pro Deo’ is een programma waarin Martijn Krabbé slepende juridische zaken probeert op te lossen met steun van deze advocaten.

Zowel het juridische gevecht van de advocaten als Krabbés zoektocht naar het hele verhaal wordt met de camera gevolgd.
Hij legt verschillende zaken voor aan het advocatenteam.
Zij maken een inschatting van de kansen en mogelijkheden en gaan vervolgens met elkaar in discussie over de beste oplossing.
Eén van de advocaten zal de zaak aannemen en zich inspannen om het geschil tot een goed einde te brengen.
In alle gevallen doet de advocaat dit op pro deo-basis.

 

Recht • • Attendeer

Misdaadserie over werk rechtspsycholoog Van Koppen

Door Dimphy de Hoogh om 12:51 uur
Trefwoord(en):

Het project Gerede Twijfel van hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen is onderwerp van een nieuwe misdaadserie,
die vanaf 8 september wordt uitgezonden door elf regionale omroepen.
De serie gaat over hoogleraar Leon de Ruyter die samen met zijn studenten afgesloten strafdossiers opnieuw onder de loep neemt. Is de veroordeelde wel de dader?


Gerede Twijfel, een project dat loopt bij de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit in Amsterdam,
wordt regelmatig benaderd door veroordeelden die claimen onschuldig te zijn, hun advocaten of familieleden die menen dat de verkeerde achter de tralies zit.
Ziet de projectleiding dat er mogelijk iets is misgegaan, dan wordt het dossier door studenten minutieus doorgeplozen:
is het bewijs wel juist geïnterpreteerd, zijn er misschien sporen over het hoofd gezien?

De Rechtspraak

Recht • • Attendeer
vrijdag 13 juli, 2012

CBP wijst op verbod kopiëren paspoort

Door Dimphy de Hoogh om 08:29 uur
Trefwoord(en):

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vindt het noodzakelijk mensen erop te wijzen dat het niet is toegestaan kopieën van paspoorten te maken.
Bedrijven als sportscholen, telecomaanbieders en hotels moeten daarmee gaan stoppen.

Het CBP krijgt veel vragen over dit onderwerp. Om onduidelijkheid weg te nemen heeft het een richtlijn opgesteld over wat wel en niet mag volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.
Op zich mogen overheden en bedrijven wel vragen een legitimatiebewijs te tonen om daarmee zeker te zijn dat het om de juiste persoon gaat.

“Daarbij kunnen in sommige gevallen ook enkele gegevens worden overgenomen”, vertelt collegelid Wilbert Tomesen tegenover NU.nl.
“Maar dat betekent niet dat je een kopie moet maken.”


CBP

Recht • • Attendeer
vrijdag 6 juli, 2012

Vrouwen die boeven vangen: 11 spraakmakende officieren

Door Dimphy de Hoogh om 13:36 uur
Trefwoord(en):

Het Openbaar ministerie verandert.

Grijze magistraten die zich verscholen achter jargon, maken plaats voor jonge vrouwen die zeggen waar het op staat.

Elsevier 14 juli 2012.

Verder lezen...

Recht • • Attendeer
vrijdag 29 juni, 2012

Rechtbank populair bij tv-makers

Door Dimphy de Hoogh om 09:04 uur
Trefwoord(en):

Meer tv-programma’s hebben belangstelling voor het dagelijkse reilen en zeilen van de rechtbank.
Naast een nieuwe serie van het programma ‘De Rechtbank’ door de NCRV zal binnenkort ook een commerciële omroep een kijkje in de keuken van de Rechtspraak nemen.
De programma’s zijn bedoeld om een open en evenwichtig beeld te geven van de dagelijkse praktijk in een rechtbank.

“Ik doe het graag. Ik laat met plezier zien wat we hier doen”, vertelt de Utrechtse strafrechter Jan Krol, die meedoet aan de tweede, 8-delige televisieserie ‘De Rechtbank’.
Het programma, dat het dagelijkse reilen en zeilen van de rechtbank Utrecht in beeld brengt, wordt vanaf dinsdag 14 augustus wekelijks door de NRCV uitgezonden.

rechtspraak.nl

Recht • • Attendeer
vrijdag 15 juni, 2012

Internetcampagne tegen mensenhandel gelanceerd

Door Dimphy de Hoogh om 09:26 uur
Trefwoord(en):

Vandaag is in Amsterdam de internetcampagne ‘Schijn bedriegt’ gelanceerd door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en de Amsterdamse burgemeester Van der Laan.
De campagne van Meld Misdaad Anoniem is gericht tegen mensenhandel en roept klanten van prostituees op om misstanden te melden.

Met een campagnefilmpje, dat op internet te zien is, worden bezoekers van prostituees bewust gemaakt van de signalen van gedwongen prostitutie.
Door gevallen van mensenhandel te melden bij Meld Misdaad Anoniem, kunnen zij helpen om mensenhandel te bestrijden.

Vaak durven mensen geen aangifte van mensenhandel en gedwongen prostitutie te doen bij de politie.
Klanten willen bijvoorbeeld niet dat hun prostitutiebezoek bekend wordt, en betrokkenen zijn bang voor hun eigen veiligheid.
Daarom is melden via Meld Misdaad Anoniem een goed alternatief.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Recht • • Attendeer
donderdag 7 juni, 2012

Wim Anker wint Duidelijketaalprijs 2012

Door Dimphy de Hoogh om 14:00 uur
Trefwoord(en):

Strafrechtadvocaat Wim Anker is de best sprekende strafpleiter van 2012

Van elf onderzochte strafpleiters is hij degene die de duidelijkste taal spreekt.
Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Taalcentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam door taalwetenschappers en een vakjury.
Anker kreeg de prijs vandaag uitgereikt door tv-presentatrice Anita Witzier, winnares van de prijs vorig jaar.

Anker is erg blij met de onderscheiding: “Ik vind het een bijzondere prijs om te winnen.
Zeker nu het gaat om een beroepsgroep die zeer ervaren is in het spreken in het openbaar. Duidelijke taal is in mijn vak heel belangrijk. Je moet een compact verhaal kunnen houden met een kop en een staart.”

Anker won vanwege zijn manier van spreken die aanzet tot luisteren.
Zijn inhoudelijke boodschap weet hij op een glasheldere manier haarfijn over te brengen.
Bijna geen jargon, korte zinnen en veel illustratieve voorbeelden, vergelijkingen en metaforen. Hij stemt zijn woorden af op het brede publiek.

Recht • • Attendeer
vrijdag 25 mei, 2012

Jaarverslag Rechtspraak: betere vonnissen en meer verantwoording

Door Dimphy de Hoogh om 13:27 uur
Trefwoord(en):

De Rechtspraak heeft in 2011 op diverse manieren geïnvesteerd in kwaliteit: onder meer via het toetsen van rechterlijke vonnissen,
het voorbereiden van de herziening die de gerechten groter en slagvaardiger maakt en het expliciet aanspreken van rechters op hun fouten.
“We willen de kwaliteit van de Rechtspraak beschermen”, aldus voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Erik van den Emster
naar aanleiding van het vandaag verschenen jaarverslag.

Jaarverslag 2011

Recht • • Attendeer
woensdag 16 mei, 2012

Slachtofferwijzer wijst slachtoffers de weg naar hulp

Door Dimphy de Hoogh om 14:03 uur
Trefwoord(en):

Op 15 mei 2012 is in Den Haag de SlachtofferWijzer offficieel in gebruik genomen door prof. mr. Pieter van Vollenhoven en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.
De online wegwijzer verwijst slachtoffers van bijvoorbeeld (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal door naar relevante hulp.

Slachtoffers kunnen de SlachtofferWijzer eenvoudig, anoniem en op ieder moment raadplegen.
De wijzer biedt hulp bij het zoeken naar antwoorden op de hulpvragen en verwijst door naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psycholoog of advocaat.
Ook andere betrokkenen kunnen er terecht, zoals partners, familieleden of hulpverleners.
De SlachtofferWijzer kan worden geraadpleegd via een website: slachtofferwijzer.nl en een mobiele app.

Recht • • Attendeer
dinsdag 15 mei, 2012

Heldere criteria voor publicatie van rechterlijke uitspraken

Door Dimphy de Hoogh om 14:21 uur
Trefwoord(en):

De rechtspraak heeft nieuwe, heldere criteria geformuleerd om te bepalen welke rechterlijke uitspraken worden gepubliceerd op de website rechtspraak.nl.
Voortaan is het bijvoorbeeld de bedoeling dat alle wrakinguitspraken worden gepubliceerd, net als uitspraken die media-aandacht hebben gekregen.
De nieuwe selectiecriteria dragen onder meer bij aan de transparantie van de rechtspraak voor de maatschappij.

Criteria

Recht • • Attendeer
woensdag 25 april, 2012

De toekomst voorspellen

Door Jos Knubben om 16:26 uur
Trefwoord(en): ,

Op de website van Wired zijn altijd wel leuke of interessante artikelen te vinden. Dat geld overigens ook voor de papieren versie. Zo las ik daarnet over ‘regels’ om trends voor de toekomst te kunnen onderscheiden. De schrijver heeft er zeven op een rijtje gezet. Daarover zegt hij:

The seven rules that follow are not a bad place to start. They are the principles that underlie many of our contemporary innovations. Odds are that any story in our pages, any idea we deem potentially transformative, any trend we think has legs, draws on one or more of these core principles. They have played a major part in creating the world we see today. And they’ll be the forces behind the world we’ll be living in tomorrow.

De leukste van de tips is misschien wel de laatste: ‘Spend time with time wasters’. Hier zal ik hem niet tegenspreken, al is het vaak wel zonde van de tijd. De kunst is om het positieve te zien. Daar geven de voorgaande zes genoeg handreikingen voor.


Pagina 1 van 43  1 2 3 >  Last »